Rasfoire documente

Ordinul 883/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Radioactiv Mineral Măgurele - S.A.

publicat in M.Of. 1018 din 26-oct-2021

Ordinul 1.300/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Radioactiv Mineral Măgurele - S.A.

publicat in M.Of. 1018 din 26-oct-2021

Ordinul 3.545/2021 pentru reacreditarea Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş din Baia Mare

publicat in M.Of. 1018 din 26-oct-2021

Ordinul 878/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Radioactiv Mineral Măgurele - S.A.

publicat in M.Of. 1018 din 26-oct-2021

Hotarirea 1.141/2021 pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum şi a măsurilor în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii şi volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022

publicat in M.Of. 1018 din 26-oct-2021

Hotarirea 1.137/2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ''Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate'' şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ''Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi''

publicat in M.Of. 1018 din 26-oct-2021

Hotarirea 1.136/2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021

publicat in M.Of. 1018 din 26-oct-2021

Decizia 418/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi a prevederilor art. 518-521 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1018 din 26-oct-2021

Decizia 386/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. (1) pct. 13 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1018 din 26-oct-2021