Rasfoire documente

Hotarirea 90/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

publicat in M.Of. 1012 din 22-oct-2021

Ordinul 4.966/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Smart Kids'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 1012 din 22-oct-2021

Ordinul 2.278/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

publicat in M.Of. 1012 din 22-oct-2021

Ordinul 1.239/2021 pentru modificarea şi completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici

publicat in M.Of. 1012 din 22-oct-2021

Ordinul 879/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Titan Power - S.A.

publicat in M.Of. 1012 din 22-oct-2021

Decizia 520/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihail-Adrian Oprescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

publicat in M.Of. 1012 din 22-oct-2021

Decizia 519/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Felix Manta a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 1012 din 22-oct-2021

Decizia 518/2021 privind eliberarea doamnei Corina Licea din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 1012 din 22-oct-2021

Hotarirea 1.134/2021 privind numirea domnului Moldovan Gheorghe-Alexandru în funcţia de prefect al judeţului Suceava

publicat in M.Of. 1012 din 22-oct-2021

Hotarirea 1.133/2021 privind numirea domnului Ţiclea Daniel-Marian în funcţia de prefect al judeţului Buzău

publicat in M.Of. 1012 din 22-oct-2021

Hotarirea 1.132/2021 privind numirea domnului Perianu Radu-Valeriu în funcţia de prefect al judeţului Argeş

publicat in M.Of. 1012 din 22-oct-2021

Ordinul 884/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Titan Power - S.A.

publicat in M.Of. 1012 din 22-oct-2021

Ordinul 1.290/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Titan Power - S.A.

publicat in M.Of. 1012 din 22-oct-2021

Ordinul 938/2021 pentru modificarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 346/2006

publicat in M.Of. 1012 din 22-oct-2021

Ordinul 5.490/2021 pentru instituirea unor măsuri în învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 1012 din 22-oct-2021

Ordinul 5.000/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Hipocrate'' din municipiul Constanţa

publicat in M.Of. 1012 din 22-oct-2021