Rasfoire documente

Ordinul 2.225/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

publicat in M.Of. 1007 din 21-oct-2021

Ordinul 110/2021 privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în perioada noiembrie-decembrie 2021 şi semestrul I al anului 2022

publicat in M.Of. 1007 din 21-oct-2021

Ordinul 109/2021 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019

publicat in M.Of. 1007 din 21-oct-2021

Ordinul 3.546/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

publicat in M.Of. 1007 din 21-oct-2021

Ordinul 1.839/2021 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 1007 din 21-oct-2021

Ordinul 1.838/2021 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 1007 din 21-oct-2021

Ordinul 1.837/2021 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 1007 din 21-oct-2021

Hotarirea 1.101/2021 privind actualizarea datelor de identificare şi scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a decesului

publicat in M.Of. 1007 din 21-oct-2021

Hotarirea 1.100/2021 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Olt în administrarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

publicat in M.Of. 1007 din 21-oct-2021