Rasfoire documente

Ordinul 882/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Damen Shipyards Mangalia - S.A., unde Societatea Şantierul Naval 2 Mai - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, deţine 51% din capitalul social

publicat in M.Of. 1005 din 21-oct-2021

Ordinul 1.291/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Damen Shipyards Mangalia - S.A., unde Societatea Şantierul Naval 2 Mai - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, deţine 51% din capitalul social

publicat in M.Of. 1005 din 21-oct-2021

Ordinul 881/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea GERMISARA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 1005 din 21-oct-2021

Ordinul 1.287/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea GERMISARA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 1005 din 21-oct-2021

Ordinul 880/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 1005 din 21-oct-2021

Ordinul 1.288/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 1005 din 21-oct-2021

Ordinul 1.445/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Damen Shipyards Mangalia - S.A., unde Societatea Şantierul Naval 2 Mai - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, deţine 51% din capitalul social

publicat in M.Of. 1005 din 21-oct-2021

Ordinul 1.444/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea GERMISARA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 1005 din 21-oct-2021

Ordinul 1.443/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 1005 din 21-oct-2021

Ordinul 1.232/2021 pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2021 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva

publicat in M.Of. 1005 din 21-oct-2021

Decizia 517/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Magdalena Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 1005 din 21-oct-2021

Hotarirea 1.091/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

publicat in M.Of. 1005 din 21-oct-2021

Hotarirea 1.084/2021 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3006, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Galaţi, judeţul Galaţi, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1005 din 21-oct-2021

Hotarirea 124/2021 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2020/2.222 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte infrastructura transfrontalieră care leagă Uniunea de Regatul Unit prin legătura fixă pe sub Canalul Mânecii - COM (2021) 402 final

publicat in M.Of. 1005 din 21-oct-2021

Hotarirea 123/2021 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 în ceea ce priveşte prelungirea dispoziţiilor tranzitorii pentru societăţile de administrare, societăţile de investiţii şi persoanele care oferă consultanţă cu privire la unităţi ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi la unităţi ale non-OPCVM-urilor sau care vând astfel de unităţi - COM (2021) 397 final

publicat in M.Of. 1005 din 21-oct-2021