Rasfoire documente

Ordinul 7.857/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Vişineşti, cu satele aparţinătoare Vişineşti, Dospineşti, Sultanu, Urseiu, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 1004 din 20-oct-2021

Ordinul 7.856/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Mătăsaru, cu satele aparţinătoare Creţuleşti, Mătăsaru, Odaia Turcului, Poroinica, Puţu cu Salcie, Sălcioara, Teţcoiu, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 1004 din 20-oct-2021

Ordinul 7.855/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 1004 din 20-oct-2021

Ordinul 2.223/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 1004 din 20-oct-2021

Hotarirea 122/2021 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE în ceea ce priveşte utilizarea documentelor cu informaţii esenţiale de către societăţile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)- COM (2021) 399 final

publicat in M.Of. 1004 din 20-oct-2021

Hotarirea 121/2021 referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind instituirea şi funcţionarea unui mecanism de evaluare şi monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.053/2013 - COM (2021) 278 final

publicat in M.Of. 1004 din 20-oct-2021

Hotarirea 120/2021 referitoare la Programul de convergenţă pentru 2021-2024 format din: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Coordonarea politicilor economice în 2021: depăşirea crizei provocate de pandemia de COVID-19, sprijinirea redresării şi modernizarea economiei noastre - COM (2021) 500 final; Recomandare de Recomandare a Consiliului în vederea încetării situaţiei de deficit public excesiv din România - COM (2021) 530 final; Recomandare de Recomandare a Consiliului prin care se emite un aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2021 - COM (2021) 523 final

publicat in M.Of. 1004 din 20-oct-2021