Rasfoire documente

Raportul 18.650/2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Dreptăţii Demnităţii Solidarităţii Naţionale în anul 2021

publicat in M.Of. 1002 din 20-oct-2021

Raportul 18.347/2021 privind verificarea respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de Partidul Unităţii Sociale din România în anii 2019-2020

publicat in M.Of. 1002 din 20-oct-2021

Raportul 18.281/2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Arădenilor în anul 2021

publicat in M.Of. 1002 din 20-oct-2021

Raportul 17.730/2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ialomiţenilor în anul 2021

publicat in M.Of. 1002 din 20-oct-2021

Raportul 17.724/2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Botoşănenilor în anul 2021

publicat in M.Of. 1002 din 20-oct-2021

Raportul 17.723/2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Regalist Român în anul 2021

publicat in M.Of. 1002 din 20-oct-2021

Ordinul 7.849/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Axintele, cu satele aparţinătoare Axintele, Bărbătescu şi Horia, judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 1002 din 20-oct-2021

Decizia 516/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta-Marilena Voicu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 1002 din 20-oct-2021

Decizia 515/2021 pentru numirea domnului Ştefan-Adrian Roşeanu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară

publicat in M.Of. 1002 din 20-oct-2021

Decizia 514/2021 privind eliberarea domnului Gigi Gavrilă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară

publicat in M.Of. 1002 din 20-oct-2021

Decizia 513/2021 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

publicat in M.Of. 1002 din 20-oct-2021

Hotarirea 1.096/2021 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 iulie 2021 şi la Paris la 23 august 2021 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului ''Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori''

publicat in M.Of. 1002 din 20-oct-2021

Hotarirea 1.067/2021 privind înscrierea unor imobile situate în comuna Luna, judeţul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 1833, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1002 din 20-oct-2021