Rasfoire documente

Decizia 1.266/2021 privind înlocuirea mandatului Fondului de garantare a asiguraţilor de administrator temporar, numit prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 724/2021, mandat care a fost prelungit şi restrâns prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.148/2021, cu cel de administrator interimar, în raport cu dispoziţiile art. 2^1 alin. (9) din Legea nr. 213/2015

publicat in M.Of. 1001 din 20-oct-2021

Ordinul 947/2021 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 1001 din 20-oct-2021

Ordinul 288/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Găujani-SPP13 din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1001 din 20-oct-2021

Ordinul 287/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ferma-Frăteşti din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1001 din 20-oct-2021

Ordinul 285/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Mălăeni din judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1001 din 20-oct-2021

Decretul 1.059/2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind coproducţia cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam la 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg la 19 ianuarie 2021

publicat in M.Of. 1001 din 20-oct-2021

Conventie din 2017 privind coproducţia cinematografică (revizuită) deschisă spre semnare la Rotterdam la 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg la 19 ianuarie 2021

publicat in M.Of. 1001 din 20-oct-2021

Legea 258/2021 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind coproducţia cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam la 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg la 19 ianuarie 2021

publicat in M.Of. 1001 din 20-oct-2021