Rasfoire documente

Ordinul 1.017/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

publicat in M.Of. 1098 din 18-noi-2021

Ordinul 5.597/2021 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.492/2021 privind stabilirea grupului de lucru responsabil de realizarea exerciţiului naţional de metaranking

publicat in M.Of. 1098 din 18-noi-2021

Ordinul 2.473/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

publicat in M.Of. 1098 din 18-noi-2021

Ordinul 1.401/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

publicat in M.Of. 1098 din 18-noi-2021

Ordinul 322/2021 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Fundata din judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 1098 din 18-noi-2021

Ordinul 321/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ulmeni-Călăraşi din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1098 din 18-noi-2021

Ordinul 320/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 19 Cuza Vodă din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1098 din 18-noi-2021

Ordinul 319/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Agrosil din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1098 din 18-noi-2021

Hotarirea 1.196/2021 pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Paroşeni din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 1098 din 18-noi-2021

Hotarirea 1.195/2021 pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Uricani din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 1098 din 18-noi-2021