Rasfoire documente

Decizia 547/2021 privind eliberarea domnului Robert-Viorel Chioveanu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 1097 din 17-noi-2021

Hotarirea 1.221/2021 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 1097 din 17-noi-2021

Hotarirea 1.220/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava

publicat in M.Of. 1097 din 17-noi-2021

Hotarirea 1.219/2021 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol''

publicat in M.Of. 1097 din 17-noi-2021

Decizia 537/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, precum şi ale art. I pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 40/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor

publicat in M.Of. 1097 din 17-noi-2021

Decretul 1.113/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 1097 din 17-noi-2021

Legea 273/2021 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 1097 din 17-noi-2021