Rasfoire documente

Ordinul 981/2021 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 887/2021 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 1096 din 17-noi-2021

Ordinul 2.459/2021 privind modificarea prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

publicat in M.Of. 1096 din 17-noi-2021

Ordinul 1.832/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 5 ''Procedură pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice'' la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.202/2015

publicat in M.Of. 1096 din 17-noi-2021

Ordinul 1.831/2021 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea opţiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (083) ''Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura''

publicat in M.Of. 1096 din 17-noi-2021

Ordinul 183/2021 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2022

publicat in M.Of. 1096 din 17-noi-2021