Rasfoire documente

Ordinul 1.956/2021 pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a zonelor şi aglomerărilor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

publicat in M.Of. 1095 din 17-noi-2021

Ordinul 1.939/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de atestare a experţilor care evaluează starea de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH - 073, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 359/2019

publicat in M.Of. 1095 din 17-noi-2021

Ordinul 1.382/2021 pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.066/2006 privind delegarea unor competenţe Regiei Autonome ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română''

publicat in M.Of. 1095 din 17-noi-2021

Ordinul 651/2021 pentru delegarea atribuţiilor privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor internaţionale de audit

publicat in M.Of. 1095 din 17-noi-2021

Ordinul 650/2021 pentru modificarea Normelor privind raportarea către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 266/2018

publicat in M.Of. 1095 din 17-noi-2021

Decizia 534/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41, ale art. 43 alin. (1), ale art. 45, ale art. 53 alin. (1), precum şi ale art. 488 alin. (1) pct. 1 şi pct. 5 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1095 din 17-noi-2021

Decizia 481/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 1095 din 17-noi-2021