Rasfoire documente

Ordinul 1.594/2021 pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică ''Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice'', indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013

publicat in M.Of. 1092 din 16-noi-2021

Ordinul 3.203/2021 privind clasarea a unsprezece monumente istorice în cadrul ansamblului Mănăstirea ''Dintr-un Lemn'', Stăreţia Nouă, Arhondaricul Vechi, Muzeu (foste chilii est), Chilii sud, Ruine zid incintă sud, Chilii sud-vest, Chilii vest, Trapeză şi cuhnie, Turn intrare, Chilii est, Zid incintă nord, toate în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa A, delimitarea şi stabilirea valorii istorice şi arhitecturale a componentelor ansamblului Mănăstirea ''Dintr-un Lemn'', delimitarea zonei de protecţie şi modificări ale denumirilor componentelor existente

publicat in M.Of. 1092 din 16-noi-2021

Ordinul 1.367/2021 pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică ''Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice'', indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013

publicat in M.Of. 1092 din 16-noi-2021

Ordinul 1.219/2021 privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

publicat in M.Of. 1092 din 16-noi-2021

Ordinul 575/2021 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 498/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare

publicat in M.Of. 1092 din 16-noi-2021

Ordinul 573/2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi gradaţi profesionişti din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 1092 din 16-noi-2021

Ordinul 572/2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 1092 din 16-noi-2021

Ordinul 50/2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 1092 din 16-noi-2021

Ordinul 49/2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 1092 din 16-noi-2021

Hotarirea 1.214/2021 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Cpt. Dumitru Croitoru'' al Judeţului Sibiu

publicat in M.Of. 1092 din 16-noi-2021

Hotarirea 1.213/2021 pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Fundaţiei ÎMPREUNĂ

publicat in M.Of. 1092 din 16-noi-2021

Hotarirea 1.212/2021 privind recunoaşterea Asociaţiei ''Casa Faenza'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 1092 din 16-noi-2021

Hotarirea 1.198/2021 privind modificarea codului de clasificaţie al unui bun mobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum şi pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia

publicat in M.Of. 1092 din 16-noi-2021

Decizia 442/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 lit. c), ale art. 44 alin. (2) şi (3), ale art. 46 şi ale art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

publicat in M.Of. 1092 din 16-noi-2021