Rasfoire documente

Ordinul 328/2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 1090 din 15-noi-2021

Ordinul 327/2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 1090 din 15-noi-2021

Ordinul 307/2021 pentru modificarea literei e) a articolului 19 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 262/2021 privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată din anii de cerere 2021 şi 2022

publicat in M.Of. 1090 din 15-noi-2021

Norma din 2021 de securitate nucleară privind managementul îmbătrânirii pentru instalaţiile nucleare

publicat in M.Of. 1090 din 15-noi-2021

Ordinul 174/2021 pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind managementul îmbătrânirii pentru instalaţiile nucleare

publicat in M.Of. 1090 din 15-noi-2021

Decizia 318/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 266^3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ale art. I pct. 102 din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017, în ansamblu

publicat in M.Of. 1090 din 15-noi-2021

Hotarirea 41/2021 pentru numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

publicat in M.Of. 1090 din 15-noi-2021

Hotarirea 40/2021 pentru numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 1090 din 15-noi-2021

Hotarirea 39/2021 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

publicat in M.Of. 1090 din 15-noi-2021

Hotarirea 38/2021 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 1090 din 15-noi-2021