Rasfoire documente

Ordinul 1.427/2021 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 18 noiembrie-10 decembrie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

publicat in M.Of. 1088 din 15-noi-2021

Hotarirea 1.199/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, judeţul Suceava''

publicat in M.Of. 1088 din 15-noi-2021

Hotarirea 1.194/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronsonul 2

publicat in M.Of. 1088 din 15-noi-2021

Decizia 332/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1088 din 15-noi-2021

Decizia 308/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 296^22 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 1088 din 15-noi-2021