Rasfoire documente

Decizia 69/2021 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 6 şi art. 8 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 1087 din 15-noi-2021

Ordinul 1.387/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC

publicat in M.Of. 1087 din 15-noi-2021

Hotarirea 1.202/2021 privind aprobarea nivelului cotizaţiei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale şi/sau cu organizaţii internaţionale de schimb de organe, în anul 2021

publicat in M.Of. 1087 din 15-noi-2021

Hotarirea 1.197/2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 406/2021 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

publicat in M.Of. 1087 din 15-noi-2021

Hotarirea 1.191/2021 privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a terenului forestier în suprafaţă de 17,8464 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi utilitate publică ''Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronsonul 4, aflat pe raza localităţilor Lunca Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suseni şi Oarja din judeţul Argeş

publicat in M.Of. 1087 din 15-noi-2021

Decizia 597/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 1087 din 15-noi-2021