Rasfoire documente

Ordinul 114/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei rectificat pe anul 2021, a bugetului rectificat al acţiunilor multianuale finanţate din Programul Fondul Social European (FSE), precum şi a bugetului rectificat al proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 1085 din 12-noi-2021

Decizia 544/2021 privind numirea domnului Alexandru Nicolae Bociu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 1085 din 12-noi-2021

Decizia 543/2021 privind eliberarea domnului Silviu Năstase din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 1085 din 12-noi-2021

Hotarirea 1.218/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 1085 din 12-noi-2021

Hotarirea 1.217/2021 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei

publicat in M.Of. 1085 din 12-noi-2021

Hotarirea 1.193/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Bărăşti, Coloneşti, Optaşi-Măgura, Priseaca, Scorniceşti, Tătuleşti şi Valea Mare din judeţul Olt

publicat in M.Of. 1085 din 12-noi-2021

Decretul 1109/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1085 din 12-noi-2021

Decretul 1.108/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1085 din 12-noi-2021

Decretul 1.107/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1085 din 12-noi-2021

Decretul 1.105/2021 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 1085 din 12-noi-2021

Decretul 1.104/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 1085 din 12-noi-2021

Legea 271/2021 pentru modificarea şi completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 1085 din 12-noi-2021

Decretul 1.103/2021 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 109 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 1085 din 12-noi-2021

Legea 270/2021 pentru completarea art. 109 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 1085 din 12-noi-2021