Rasfoire documente

Rectificare din 2021 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.116/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2009

publicat in M.Of. 1077 din 10-noi-2021

Ordinul 1.947/2021 privind modalitatea de revizuire a amenajamentelor silvice care se suprapun parţial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar

publicat in M.Of. 1077 din 10-noi-2021

Ordinul 292/2021 pentru aprobarea regulamentului şi metodologiei de colectare, de înregistrare, de prelucrare şi raportare a rezultatelor de clasificare a carcaselor, a preţurilor acestora şi a unor categorii de animale vii, pe specii, în baza naţională de date a clasificării, prin intermediul sistemului informatic, precum şi a modalităţii de obţinere a aplicaţiilor informatice specifice de înregistrare şi raportare a datelor şi a parolei securizate de acces în sistemul informatic, furnizate de Comisia de clasificare a carcaselor

publicat in M.Of. 1077 din 10-noi-2021

Hotarirea 1.184/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006

publicat in M.Of. 1077 din 10-noi-2021

Hotarirea 1.182/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi

publicat in M.Of. 1077 din 10-noi-2021

Decizia 579/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi ale art. 18 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 1077 din 10-noi-2021

Decretul 1.096/2021 privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1077 din 10-noi-2021

Legea 268/2021 pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1077 din 10-noi-2021