Rasfoire documente

Legea 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 1076 din 10-noi-2021

Ordinul 1.383/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2021 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 1076 din 10-noi-2021

Decizia 561/2021 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I din Legea pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 1076 din 10-noi-2021

Hotarirea 128/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.091 în ceea ce priveşte contribuţia Uniunii pentru statisticile integrate referitoare la ferme în temeiul cadrului financiar 2021-2027 - COM (2021) 477 final

publicat in M.Of. 1076 din 10-noi-2021

Decretul 1.097/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 1076 din 10-noi-2021

Decretul 1.095/2021 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1076 din 10-noi-2021

Legea 267/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1076 din 10-noi-2021