Rasfoire documente

Legea 264/2021 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 1065 din 08-noi-2021

Actul din 2021 SPECIFICAŢII tehnice şi de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice - RO_CIUS - şi regulile operaţionale specifice aplicabile la nivel naţional

publicat in M.Of. 1065 din 08-noi-2021

Ordinul 1.366/2021 pentru aprobarea Specificaţiilor tehnice şi de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice - RO_CIUS - şi a regulilor operaţionale specifice aplicabile la nivel naţional

publicat in M.Of. 1065 din 08-noi-2021

Procedura din 2021 de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura

publicat in M.Of. 1065 din 08-noi-2021

Ordinul 1.365/2021 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura

publicat in M.Of. 1065 din 08-noi-2021

Decizia 316/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 53 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1065 din 08-noi-2021

Decretul 1.092/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 1065 din 08-noi-2021

Legea 266/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 1065 din 08-noi-2021

Decretul 1.091/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

publicat in M.Of. 1065 din 08-noi-2021

Legea 265/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

publicat in M.Of. 1065 din 08-noi-2021

Decretul 1.090/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 1065 din 08-noi-2021