Rasfoire documente

Hotarirea 46/2021 pentru completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009

publicat in M.Of. 1061 din 05-noi-2021

Ordinul 8.058/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Agigea, cu satele aparţinătoare Agigea, Lazu, Sanatoriul Agigea şi Staţiunea Zoologică Marină Agigea, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 1061 din 05-noi-2021

Metodologie din 2021 de realizare şi implementare a serviciilor farmaceutice

publicat in M.Of. 1061 din 05-noi-2021

Ordinul 2.382/2021 pentru aprobarea Metodologiei de realizare şi implementare a serviciilor farmaceutice şi a Nomenclatorului de servicii farmaceutice

publicat in M.Of. 1061 din 05-noi-2021

Ordinul 811/2021 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale fără cazare, organizate ca centre respiro pentru familiile copiilor cu dizabilităţi

publicat in M.Of. 1061 din 05-noi-2021

Decizia 437/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 3 şi alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1061 din 05-noi-2021

Decizia 309/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 254 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1061 din 05-noi-2021