Rasfoire documente

Regulamentul 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 106 din 01-feb-2021

Ordinul 3.200/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016

publicat in M.Of. 106 din 01-feb-2021

Ordinul 3.199/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016

publicat in M.Of. 106 din 01-feb-2021

Decizia 3/2CN/2021 privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea membrilor consiliului teritorial şi ai biroului executiv ale Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş pentru perioada rămasă din mandatul 2019-2023

publicat in M.Of. 106 din 01-feb-2021

Decizia 704/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor capitolului II ''Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor'', în special cele cuprinse la nr. crt. 1-4 şi 7-9, din anexa nr. V ''Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională'' la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, precum şi a Legii-cadru nr. 153/2017, în ansamblul său

publicat in M.Of. 106 din 01-feb-2021