Rasfoire documente

Ordinul 8.045/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Ilovăţ, cu satele aparţinătoare Budăneşti, Cracu Lung, Dâlbociţa, Firizu, Ilovăţ şi Racova, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 1059 din 04-noi-2021

Ordinul 8.044/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Hinova, cu satele aparţinătoare Hinova, Bistriţa, Cârjei şi Ostrovu Corbului, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 1059 din 04-noi-2021

Metodologie din 2021 pentru desfăşurarea probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu pentru ocuparea postului de agent construcţii

publicat in M.Of. 1059 din 04-noi-2021

Metodologie din 2021 pentru desfăşurarea probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu pentru ocuparea postului de ofiţer construcţii

publicat in M.Of. 1059 din 04-noi-2021

Decizia 1.035/2021 pentru modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 534/2020 privind aprobarea metodologiilor de desfăşurare a probelor de concurs cu caracter eliminatoriu pentru ocuparea posturilor vacante de poliţist de penitenciare din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 1059 din 04-noi-2021

Decizia 535/2021 privind eliberarea, la cerere, a domnului Pavel-Cristian Balaj din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale Anti-Doping

publicat in M.Of. 1059 din 04-noi-2021

Hotarirea 1.173/2021 pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Fundaţiei ''Columna''

publicat in M.Of. 1059 din 04-noi-2021

Hotarirea 1.172/2021 privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes naţional ''Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', şi modificarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1059 din 04-noi-2021

Hotarirea 1.171/2021 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Tulcea, Sibiu, Dolj, Suceava, Satu Mare, Constanţa, Iaşi, Prahova, Bihor, Vrancea, Ilfov şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 1059 din 04-noi-2021

Decizia 535/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 456 alin. (2) lit. j) şi ale art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 1059 din 04-noi-2021

Decretul 1.086/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1059 din 04-noi-2021

Decretul 1.085/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1059 din 04-noi-2021

Decretul 1.084/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1059 din 04-noi-2021

Decretul 1.083/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1059 din 04-noi-2021