Rasfoire documente

Norma din 2021 DE BAZĂ privind informarea şi comunicarea publică în situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică

publicat in M.Of. 1058 din 04-noi-2021

Ordinul 138/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului nuclear sau radiologic, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 61/113/2018

publicat in M.Of. 1058 din 04-noi-2021

Ordinul 1.522/2021 privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, conform Programului Termoficare, precum şi pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.098/2020 privind repartizarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, conform Programului Termoficare

publicat in M.Of. 1058 din 04-noi-2021

Norma din 2021 DE BAZĂ privind informarea şi comunicarea publică în situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică

publicat in M.Of. 1058 din 04-noi-2021

Ordinul 150/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului nuclear sau radiologic, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 61/113/2018

publicat in M.Of. 1058 din 04-noi-2021

Hotarirea 1.181/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare, modernizare, extindere, construire şi dotare Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. dr. Agrippa Ionescu», str. I. C. Brătianu nr. 149, satul Baloteşti, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov''

publicat in M.Of. 1058 din 04-noi-2021