Rasfoire documente

Regulamentul 16/2021 privind constituirea, publicitatea şi executarea garanţiilor reale

publicat in M.Of. 1057 din 04-noi-2021

Regulamentul 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale şi aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare

publicat in M.Of. 1057 din 04-noi-2021

Ordinul 2.364/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

publicat in M.Of. 1057 din 04-noi-2021

Ordinul 1.768/2021 pentru aprobarea competenţelor de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991

publicat in M.Of. 1057 din 04-noi-2021

Norma din 2021 privind utilizarea standardelor pentru asigurarea, menţinerea, evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice

publicat in M.Of. 1057 din 04-noi-2021

Ordinul 159/2021 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea standardelor pentru asigurarea, menţinerea, evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice

publicat in M.Of. 1057 din 04-noi-2021