Rasfoire documente

Decizia 51/2021 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind tipicitatea infracţiunii de violare a vieţii private în modalitatea incriminată de art. 226 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 1050 din 03-noi-2021

Ordinul 2.359/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.863/2021 privind acordarea alocaţiei de hrană sub forma tichetelor de masă persoanelor care se vaccinează cu schema completă de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 1050 din 03-noi-2021

Instructiunile 164/2021 pentru modificarea Listei nr. 13 din anexa nr. 1 la Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 166/2016 privind scăderea pierderilor determinate de perisabilităţi, la bunurile materiale, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1050 din 03-noi-2021

Ordinul 163/2021 pentru modificarea art. 6 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 33/2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1050 din 03-noi-2021

Decizia 534/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mona-Mihaela Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 1050 din 03-noi-2021

Decizia 544/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1050 din 03-noi-2021