Rasfoire documente

Decizia 1.298/2021 privind aprobarea reluării activităţii de distribuţie a companiei de brokeraj COMISASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 1047 din 02-noi-2021

Decizia 1.294/2021 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj EUROGROUP INSURANCE-REINSURANCE BROKER ROMÂNIA - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 1047 din 02-noi-2021

Metodologie din 2021 privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023

publicat in M.Of. 1047 din 02-noi-2021

Ordinul 5.511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023

publicat in M.Of. 1047 din 02-noi-2021

Ordinul 1.952/2021 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 1047 din 02-noi-2021

Hotarirea 1.144/2021 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa (UM 0406 Constanţa) ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru o parte din acesta, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1047 din 02-noi-2021