Rasfoire documente

Ordinul 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 1046 din 02-noi-2021

Ordinul 1.340/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzută la pct. 24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

publicat in M.Of. 1046 din 02-noi-2021

Ordinul 886/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzută la pct. 24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

publicat in M.Of. 1046 din 02-noi-2021

Ordinul 2.322/2021 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

publicat in M.Of. 1046 din 02-noi-2021

Ordinul 1.499/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzută la pct. 24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

publicat in M.Of. 1046 din 02-noi-2021

Ordinul 300/2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 80/2021 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 14 ''Bunăstarea animalelor'' pachet a)- plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachet b)- plăţi în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2021

publicat in M.Of. 1046 din 02-noi-2021

Ordinul 199/2021 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare

publicat in M.Of. 1046 din 02-noi-2021

Hotarirea 1.170/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ''Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2''

publicat in M.Of. 1046 din 02-noi-2021