Rasfoire documente

Ordinul 112/2021 privind modificarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020

publicat in M.Of. 1045 din 02-noi-2021

Ordinul 790/2021 pentru completarea Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 2.004/2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului şi contractului de internship, precum şi al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării

publicat in M.Of. 1045 din 02-noi-2021

Hotarirea 1.168/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 1045 din 02-noi-2021

Hotarirea 1.152/2021 privind aprobarea stemei comunei Rucăr, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 1045 din 02-noi-2021

Hotarirea 1.129/2021 privind aprobarea modelului de steag al judeţului Timiş

publicat in M.Of. 1045 din 02-noi-2021

Hotarirea 1.128/2021 privind aprobarea stemei comunei Ighiu, judeţul Alba

publicat in M.Of. 1045 din 02-noi-2021

Hotarirea 1.103/2021 privind aprobarea stemei comunei Valea Mare, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 1045 din 02-noi-2021

Hotarirea 1.063/2021 privind aprobarea stemei comunei Mânăstirea, judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 1045 din 02-noi-2021