Rasfoire documente

Hotarirea 1.174/2021 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

publicat in M.Of. 1043 din 01-noi-2021

Ordinul 1.945/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 766/2018

publicat in M.Of. 1043 din 01-noi-2021

Decizia 533/2021 privind înfiinţarea Grupului de lucru interinstituţional GLI-CYBER

publicat in M.Of. 1043 din 01-noi-2021

Decizia 532/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florea Damian a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 1043 din 01-noi-2021

Decizia 531/2021 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

publicat in M.Of. 1043 din 01-noi-2021

Decizia 530/2021 privind constituirea Comitetului interministerial pentru identificarea şi implementarea unor măsuri eficiente la nivel naţional având ca rezultat îmbunătăţirea calităţii aerului

publicat in M.Of. 1043 din 01-noi-2021