Rasfoire documente

Ordinul 8.013/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Prunişor, cu satele aparţinătoare Arvăteşti, Balota, Bâltanele, Cerveniţa, Dragoteşti, Fântâna Domnească, Gârniţa, Ghelmegioaia, Gutu, Igiroasa, Lumnic, Mijarca, Prunaru, Prunişor şi Zegaia, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 1042 din 01-noi-2021

Ordinul 8.012/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Izvoru Bârzii, cu satele aparţinătoare Izvoru Bârzii, Halânga, Schinteieşti, Baloteşti, Puţinei, Schitu Topolniţei şi Răscoleşti, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 1042 din 01-noi-2021

Ordinul 8.002/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Valea Mare, cu satele aparţinătoare Valea Mare, Feţeni, Gârleni, Livezile, Saru, Stratoneşti şi Valea Caselor, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 1042 din 01-noi-2021

Ordinul 8.001/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Probota, cu satele aparţinătoare Probota, Bălteni şi Perieni, judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 1042 din 01-noi-2021

Ordinul 1.955/2021 pentru modificarea Ghidului de finanţare din anul 2021 a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.057/2020

publicat in M.Of. 1042 din 01-noi-2021

Hotarirea 1.156/2021 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, ca urmare a înscrierii eronate, precum şi a retrocedării, în condiţiile legii

publicat in M.Of. 1042 din 01-noi-2021