Rasfoire documente

Norma din 2021 privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f^1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k^1) şi ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 1041 din 01-noi-2021

Ordinul 1.345/2021 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f^1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k^1) şi ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 1041 din 01-noi-2021

Ordinul 135/2021 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 201/2007 privind Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 1041 din 01-noi-2021

Hotarirea 1.155/2021 privind modificarea poziţiei nr. 13 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefecturilor şi pentru actualizarea valorilor de inventar, precum şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - Judeţul Cluj

publicat in M.Of. 1041 din 01-noi-2021

Decizia 462/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, ale art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi ale art. 44 alin. (1) pct. 9 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 1041 din 01-noi-2021

Decizia 457/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse la nr. crt. 1-6 şi pct. 2 din nota din capitolul II al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a celor ale art. 38 alin. (6) din aceeaşi lege

publicat in M.Of. 1041 din 01-noi-2021