Rasfoire documente

Ordinul 1.713/2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (084) ''Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura''

publicat in M.Of. 1040 din 01-noi-2021

Hotarirea 1.153/2021 privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ''Romgaz'' - S.A.

publicat in M.Of. 1040 din 01-noi-2021

Acord din 2021 între EUROCONTROL şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România cu privire la accesul la datele şi informaţiile conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF)

publicat in M.Of. 1040 din 01-noi-2021

Hotarirea 1.047/2021 pentru aprobarea Acordului încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi EUROCONTROL privind accesul la datele şi informaţiile conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS-SF), semnat la Bruxelles în data de 11 februarie 2021 şi la Bucureşti în data de 30 martie 2021

publicat in M.Of. 1040 din 01-noi-2021