Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 993 din 27-oct-2020

Ordinul 1.111/2020 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

publicat in M.Of. 993 din 27-oct-2020

Ordinul 1.819/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 993 din 27-oct-2020

Ordinul 1.818/2020 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

publicat in M.Of. 993 din 27-oct-2020

Decizia 581/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 993 din 27-oct-2020

Hotarirea 60/2020 privind cererea de efectuare a urmăririi penale faţă de domnul Nicolae Bănicioiu, fost ministru şi membru al Camerei Deputaţilor, în Dosarul nr. 528/P/2019

publicat in M.Of. 993 din 27-oct-2020

Hotarirea 59/2020 privind validarea unor mandate de deputat

publicat in M.Of. 993 din 27-oct-2020

Hotarirea 58/2020 privind validarea unor mandate de deputat

publicat in M.Of. 993 din 27-oct-2020

Hotarirea 57/2020 privind vacantarea locului de deputat al domnului Ţachianu Marian

publicat in M.Of. 993 din 27-oct-2020

Hotarirea 56/2020 privind vacantarea locului de deputat al domnului Korodi Attila

publicat in M.Of. 993 din 27-oct-2020

Hotarirea 55/2020 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 993 din 27-oct-2020

Hotarirea 54/2020 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 993 din 27-oct-2020

Hotarirea 108/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte procedura de dezangajare COM (2020) 309 final

publicat in M.Of. 993 din 27-oct-2020

Decretul 808/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 218/2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău

publicat in M.Of. 993 din 27-oct-2020

Legea 216/2020 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 218/2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău

publicat in M.Of. 993 din 27-oct-2020