Rasfoire documente

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Sas Adăscăliţii Marcel-Emil

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Rupa Stefan

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Pop Zaharie

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Pastor Nicolae

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Negricioiu Petre

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Molnar Ion

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Modreanu Radu

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Mărginean Ioan-Radu

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Magdau Ioan

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Lupu Mihai

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Lupu Aristita

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Ilies Emil

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Hotarirea 891/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Decizia 530/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în anexa nr. 3.16 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Hotarirea 4/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Decretul 807/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Legea 215/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Decretul 806/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Legea 214/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020