Rasfoire documente

Ordinul 1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

publicat in M.Of. 998 din 28-oct-2020

Contract din 2020 DE FURNIZARE a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic - model -

publicat in M.Of. 998 din 28-oct-2020

Actul din 2020 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE caselor de asigurări de sănătate şi ale furnizorilor de servicii medicale, condiţiile de raportare şi validare a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate şi modalitatea de plată a acestora, precum şi controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale

publicat in M.Of. 998 din 28-oct-2020

Contract din 2020 DE FURNIZARE a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic - model -

publicat in M.Of. 998 din 28-oct-2020

Actul din 2020 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE caselor de asigurări de sănătate şi ale furnizorilor de servicii medicale, condiţiile de raportare şi validare a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate şi modalitatea de plată a acestora, precum şi controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale

publicat in M.Of. 998 din 28-oct-2020

Ordinul 1.822/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

publicat in M.Of. 998 din 28-oct-2020

Ordinul 1.109/2020 pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 998 din 28-oct-2020

Decizia 355/2020 privind eliberarea domnului Leonard Achiriloaei, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 998 din 28-oct-2020

Decizia 519/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor din capitolul II: ''Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor'' din anexa nr. V ''Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională'' la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a celor ale art. 17 alin. (1) şi ale art. 22 alin. (1) din capitolul VIII: ''Reglementări specifice personalului din sistemul justiţiei'' din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017, precum şi ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017

publicat in M.Of. 998 din 28-oct-2020

Decizia 419/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 998 din 28-oct-2020

Decretul 810/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 998 din 28-oct-2020

Decretul 809/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Comandor

publicat in M.Of. 998 din 28-oct-2020