Rasfoire documente

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Ilie Tudor

publicat in M.Of. 996 din 28-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Farkas Ioan Vasile

publicat in M.Of. 996 din 28-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Farcaş Bela Nicolae

publicat in M.Of. 996 din 28-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Dobre Dan George

publicat in M.Of. 996 din 28-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Dinga Relu Mircea

publicat in M.Of. 996 din 28-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Dârâu Gheorghe

publicat in M.Of. 996 din 28-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Cira Vasile

publicat in M.Of. 996 din 28-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Chivu Ion

publicat in M.Of. 996 din 28-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Boghian Diana Florina

publicat in M.Of. 996 din 28-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bidalach Daniela

publicat in M.Of. 996 din 28-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Balla Gheorghe-Mirel

publicat in M.Of. 996 din 28-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Albert Nicolae-Marin

publicat in M.Of. 996 din 28-oct-2020

Ordinul 3.985/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.098/2020 privind repartizarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, conform Programului Termoficare

publicat in M.Of. 996 din 28-oct-2020

Ordinul 1.810/2020 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 996 din 28-oct-2020