Rasfoire documente

Hotarirea 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 994 din 28-oct-2020

Lista 24.906/2020 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020

publicat in M.Of. 994 din 28-oct-2020

Ordinul 1.826/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 843/2020 privind desemnarea din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a coordonatorilor pentru gestionarea situaţiei COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României

publicat in M.Of. 994 din 28-oct-2020

Regulament-Cadru din 2020 de funcţionare a colegiului prefectural

publicat in M.Of. 994 din 28-oct-2020

Regulament-Cadru din 2020 de organizare şi funcţionare a oficiului prefectural

publicat in M.Of. 994 din 28-oct-2020

Hotarirea 895/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 994 din 28-oct-2020

Hotarirea 894/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Port Brăila - Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din Incinta Bazin Docuri''

publicat in M.Of. 994 din 28-oct-2020

Hotarirea 893/2020 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 994 din 28-oct-2020

Hotarirea 892/2020 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 iunie 2020 şi la Bucureşti la 16 iulie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 994 din 28-oct-2020