Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 981 din 23-oct-2020

Hotarirea 884/2020 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu

publicat in M.Of. 981 din 23-oct-2020

Decizia 354/2020 pentru numirea domnului Nicolae Ivăşchescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 981 din 23-oct-2020

Decizia 353/2020 pentru eliberarea domnului Alexandru Mutruc din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 981 din 23-oct-2020

Decizia 352/2020 privind numirea doamnei Cecilia Manolescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 981 din 23-oct-2020

Decizia 351/2020 pentru eliberarea domnului Nicolae Ivăşchescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 981 din 23-oct-2020

Hotarirea 883/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial''

publicat in M.Of. 981 din 23-oct-2020

Hotarirea 882/2020 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 981 din 23-oct-2020

Hotarirea 881/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Glodeni, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 981 din 23-oct-2020

Ordonanta urgenta 178/2020 pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

publicat in M.Of. 981 din 23-oct-2020

Decizia 570/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27-29 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 981 din 23-oct-2020

Decizia 437/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

publicat in M.Of. 981 din 23-oct-2020