Rasfoire documente

Ordinul 1.801/2020 privind prelungirea termenelor de valabilitate a art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 672/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2, a căror distribuţie se suspendă temporar, precum şi a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate pe piaţa naţională

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Dawoud Rodica

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Danguly Ervin

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Diaconescu Moise

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Dediu Nicolae

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Deceanu Valentin Gheorghe

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent David Gyula-Arpad

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Danetiu Silviu

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Danciu Vasile

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Danciu Radu Ioan

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Gheorghe Dămian

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Cucu Dumitru-Felix

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Cristea Ilie

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Cristea Gheorghe

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Costea Antoanela

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Cornea Romică-Dorin

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Corfu Ioan

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Corbu Valentin

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bejgu Petre

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Ordinul 5.767/2020 privind acreditarea, organizarea şi desfăşurarea programelor de formare continuă destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Decizia 609/2020 [R] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvern şi Parlament

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020

Decizia 524/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) şi ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 980 din 23-oct-2020