Rasfoire documente

Actul din 2020 Contract de garantare nr. .............. din data de ................

publicat in M.Of. 987 bis din 26-oct-2020

Actul din 2020 Acord de finanţare nr. ................... din ............

publicat in M.Of. 987 bis din 26-oct-2020

Conventie din 2020 de garantare şi plată a ajutorului de minimis pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE'' Nr. ...........

publicat in M.Of. 987 bis din 26-oct-2020

Conventie din 2020 privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE''

publicat in M.Of. 987 bis din 26-oct-2020

Ordinul 2.880/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE'' din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE'', a modelului Convenţiei de garantare şi plată a ajutorului de minimis pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE'', al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020

publicat in M.Of. 987 bis din 26-oct-2020