Rasfoire documente

Hotarirea 888/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

publicat in M.Of. 985 din 26-oct-2020

Hotarirea 887/2020 pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

publicat in M.Of. 985 din 26-oct-2020

Hotarirea 886/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea CUPRU MIN - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 985 din 26-oct-2020

Hotarirea 885/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 985 din 26-oct-2020

Decizia 474/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 985 din 26-oct-2020

Decizia 293/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55^1 alin. (8) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 985 din 26-oct-2020