Rasfoire documente

Ordinul 1.071/2020 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

publicat in M.Of. 972 din 21-oct-2020

Ordinul 1.790/2020 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

publicat in M.Of. 972 din 21-oct-2020

Hotarirea 872/2020 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii turistice a Ministerului Tineretului şi Sportului pentru perioada 2020-2025

publicat in M.Of. 972 din 21-oct-2020

Decizia 558/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 972 din 21-oct-2020

Decizia 542/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 şi 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 972 din 21-oct-2020

Decizia 439/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 972 din 21-oct-2020

Ordinul 3.980/C/2020 privind acordarea recompenselor poliţiştilor de penitenciare şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ prevăzute la art. 13 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare

publicat in M.Of. 972 din 21-oct-2020

Decizia 349/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 972 din 21-oct-2020