Rasfoire documente

Ordinul 1.798/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 971 din 21-oct-2020

Decizia 682/2020 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi 2 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art. 223 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 971 din 21-oct-2020

Decizia 527/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a celor cuprinse în tabelul de la lit. f) punctul I litera A capitolul I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017

publicat in M.Of. 971 din 21-oct-2020

Hotarirea 51/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comună către Parlamentul European şi Consiliu - Către o strategie cuprinzătoare cu Africa - JOIN (2020) 4

publicat in M.Of. 971 din 21-oct-2020

Hotarirea 50/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Turism şi transport în 2020 şi ulterior - COM (2020) 550

publicat in M.Of. 971 din 21-oct-2020

Hotarirea 49/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Uniune a egalităţii: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 - COM (2020) 152

publicat in M.Of. 971 din 21-oct-2020

Hotarirea 48/2020 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 971 din 21-oct-2020

Hotarirea 47/2020 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 971 din 21-oct-2020

Hotarirea 46/2020 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 971 din 21-oct-2020

Hotarirea 45/2020 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 971 din 21-oct-2020