Rasfoire documente

Ordinul M.20/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 96 din 10-feb-2020

Decizia 702/2019 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''la înscrierea iniţială la pensie'' din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 96 din 10-feb-2020

Decizia 741/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 96 din 10-feb-2020

Hotarirea 104/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare şi modernizare pavilioane din cazarma 429 Bucureşti''

publicat in M.Of. 96 din 10-feb-2020

Hotarirea 110/2020 privind acordarea cetăţeniei române domnului Duchampt Felix Pierre

publicat in M.Of. 96 din 10-feb-2020

Decizia 112/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Silvian Dan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

publicat in M.Of. 96 din 10-feb-2020

Ordinul 3108/2019 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poştală strada Petofi Sandor nr. 38, municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Reduta/Vigado, în categoria II - arhitectură, m-monument, grupa valorică B

publicat in M.Of. 96 din 10-feb-2020

Ordinul 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 96 din 10-feb-2020