Rasfoire documente

Hotarirea 1/2020 pentru modificarea Statutului Academiei Române

publicat in M.Of. 968 din 21-oct-2020

Raportul 23.827/2020 în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile Partidului Social Democrat în anul 2019

publicat in M.Of. 968 din 21-oct-2020

Raportul 22.469/2020 în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile Partidului Naţional Liberal în anul 2019

publicat in M.Of. 968 din 21-oct-2020

Ordinul 1.908/2020 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005

publicat in M.Of. 968 din 21-oct-2020

Ordinul 1.775/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali

publicat in M.Of. 968 din 21-oct-2020

Ordinul 151/2020 pentru dobândirea personalităţii juridice de către Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

publicat in M.Of. 968 din 21-oct-2020

Decizia 496/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 717 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 968 din 21-oct-2020

Decizia 490/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 39 şi ale art. II din Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

publicat in M.Of. 968 din 21-oct-2020