Rasfoire documente

Ordinul 1.056/2020 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 965 din 20-oct-2020

Lista 24.154/2020 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 11 octombrie 2020

publicat in M.Of. 965 din 20-oct-2020

Decizia 53/2020 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: 1. momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului material la acţiune în răspunderea civilă delictuală în cazul faptelor ilicite cu caracter continuu şi 2. au caracter continuu faptele pretins ilicite ce vizează condiţiile de detenţie pe durata executării pedepsei privative de libertate?

publicat in M.Of. 965 din 20-oct-2020

Ordinul 1.073/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 965 din 20-oct-2020

Ordinul 1.477/2020 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 965 din 20-oct-2020

Decizia 348/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mircea-Valentin Cârlan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii pentru Digitalizarea României

publicat in M.Of. 965 din 20-oct-2020

Decizia 347/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Mihăilă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 965 din 20-oct-2020

Decizia 444/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii'', cuprinsă în art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 965 din 20-oct-2020

Decretul 805/2020 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică

publicat in M.Of. 965 din 20-oct-2020

Ordinul 3.083/2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii ''Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor'' din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 965 din 20-oct-2020