Rasfoire documente

Ordinul 1.876/2020 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS ''Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere'', volumul I ''Mijloace de radionavigaţie'', ediţia 3/2020

publicat in M.Of. 957 din 19-oct-2020

Circulara 21/2020 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur şi a unei monede din argint cu tema 200 de ani de la naşterea lui Alexandru Ioan Cuza

publicat in M.Of. 957 din 19-oct-2020

Regulament din 2020 privind stabilirea informaţiilor confidenţiale la nivelul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 957 din 19-oct-2020

Ordinul 179/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea informaţiilor confidenţiale la nivelul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 957 din 19-oct-2020

Ordinul 297/2020 pentru modificarea poziţiei 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale

publicat in M.Of. 957 din 19-oct-2020

Hotarirea 871/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire corp nou la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, S+P+5E''

publicat in M.Of. 957 din 19-oct-2020

Hotarirea 870/2020 privind plata parţială a contribuţiei financiare restante a României la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)

publicat in M.Of. 957 din 19-oct-2020

Hotarirea 869/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Teleorman (U.M. 0723 Alexandria)

publicat in M.Of. 957 din 19-oct-2020

Decizia 680/2020 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria)

publicat in M.Of. 957 din 19-oct-2020

Decizia 446/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'' cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 957 din 19-oct-2020