Rasfoire documente

Hotarirea 854/2020 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Dolj, Bihor, Cluj, Sibiu, Vrancea, Ilfov şi municipiul Bucureşti, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

publicat in M.Of. 941 din 14-oct-2020

Hotarirea 851/2020 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea descrierii tehnice pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof - Târgu Secuiesc din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu Şişeşti''

publicat in M.Of. 941 din 14-oct-2020

Hotarirea 850/2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2475 şi 3191 şi a adresei poştale a imobilului 2475, aflate în domeniul public al statului, transmiterea imobilelor 3191, 2466 şi a unei părţi din imobilul 2475, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 941 din 14-oct-2020

Hotarirea 848/2020 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

publicat in M.Of. 941 din 14-oct-2020

Decizia 442/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.090 din Codul civil

publicat in M.Of. 941 din 14-oct-2020

Decizia 10/2020 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 941 din 14-oct-2020