Rasfoire documente

Lista 23.759/2020 a partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020

publicat in M.Of. 949 din 15-oct-2020

Ordinul 3.711/2020 pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 949 din 15-oct-2020

Ordinul 2.809/2020 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi

publicat in M.Of. 949 din 15-oct-2020

Ordinul 1.904/2020 pentru stabilirea unor măsuri specifice şi temporare, în contextul epidemiei de COVID-19, privind aplicarea procedurii de ''sfârşit de serie'' la comercializarea, înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor rutiere

publicat in M.Of. 949 din 15-oct-2020

Decretul 316/2020 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Australia, pe de altă parte, semnat la Manila la 7 august 2017

publicat in M.Of. 949 din 15-oct-2020

Hotarirea 109/2020 privind vacantarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 949 din 15-oct-2020