Rasfoire documente

Ordinul 1350/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 553/2019 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport

publicat in M.Of. 947 din 15-oct-2020

Hotarirea 861/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. - Călători'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 947 din 15-oct-2020

Hotarirea 860/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Tulcea de către doamna Giurgiuvanu Teodora

publicat in M.Of. 947 din 15-oct-2020

Hotarirea 859/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Coşa Silviu-Iulian

publicat in M.Of. 947 din 15-oct-2020

Hotarirea 858/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Tulcea de către domnul Iordan Alexandru-Cristian

publicat in M.Of. 947 din 15-oct-2020

Hotarirea 857/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Niculescu George-Sergiu

publicat in M.Of. 947 din 15-oct-2020

Decizia 498/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 3/2018

publicat in M.Of. 947 din 15-oct-2020

Decizia 441/2020 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, coroborate cu dispoziţiile art. 483 alin. (3) şi ale art. 492 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 947 din 15-oct-2020